till ett litet alvbarn

Du ska sitta trygg mitt ibland demonerna.
Du förstår dem inte, känner dem inte.
Men du behöver heller inte förstå,
för du vet, du kan lita på att din mamma,
som är stor och stark och klok
och förstår demoner,
vet dem,
hon försvarar dig.

Hon står där framför dig
med håret flygande i vinden
och huvudet högt.
Med ett silversvärd i handen
och med ett stort ljus omkring sig
står hon där framför dig, på din sida,
och försvarar dig,
kämpar ner demonerna, övervinner mörkret
åt dig.

Och när du en gång blir stor,
då ska du också stå där
stor, stark och klok
med ljuset omkring dig
och försvara ditt barn.

Och den dagen kommer du att ha en undersam källa
djupt inom dig,
med mod, styrka och tillförsikt
i bilden av din egen mamma
som fanns där för dig när du själv var liten.

Tänk om det varit så.
Men det kan bli.
Det ska bli.

Leave a Reply